คำขวัญของอำเภอร่อนพิบูลย์ อุดมสินแร่ เมืองแม่เศรษฐี ผลไม้พันธ์ดี มีปศุสัตว์ เกจิหลวงพ่อ ใบพ้อสานพัด ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโรม
   
  ที่นี่ร่อนพิบูลย์
  เรือขุดแร่ อ.ร่อนพิบูลย์
 


This dredge was formerly built by Messrs. Thalerng Tin Dredge Co., Ltd., under the supervision and drawing-plan of "N.V. WERF HAARLEM-HOLAND" in year1928(B.E.2471),operated by Steam/Electric system.In 1934(B.E.2477) was turned over to Messrs. Southern Siamese Tin Dredging Co., Ltd., and around in year 1935(B.E.2478), it turned over again to Messrs. Tongkah Harbour Tin Dredging Co., Ltd., under Anglo-Oriental (Malaya) Ltd., Kuala Lumper, Malaya, before the 2nd Wolrd war. During the Wolrd war it was shut down for several years until re-operating when the war ceased down sometimes in 1945(B.E.2488)In 1952(B.E.2495) (Post war) the Dredge in terms to to alter from steam/Electric into Diesel/Electric by Anglo-Oriental (Malaya) Ltd., Kuala Lumper.On November 1972(B.E.2515) it was sold to Messrs. United Pipon Tin Dredging Co., Ltd.,Phuket.In 1976(B.E. 2519) the dredge was re-altered from Diesel/Electric to  All-Electric on account of the increment of fuels, but the 3 Unites " CROSSLEY" Engines were stand-by when the current interrupted  

 
เครื่อง ขุดเครื่องนี้สร้างเพื่อใช้สำหรับขุดโดยบริษัท Messrs. thalerng tin dredging.Co.Ltd ภายใต้กรอบข้อบังคับในการขุดเจาะตามแผนของ" N.V. WERF HAARLEM-HOLAND"ในปี 1928 เครื่องเจาะนึ้ใช้ระบบไอน้ำแรงดันไฟฟ้า ในปี 1934 ได้ตกไอยู่ในการครอบครองของบริษัท Siamese Tin Dregging Co. Ltd  และในช่วง ปี 1935 ก็ได้ตกไปอยู่ในอำนาจของบริษัท Tongkah Harbor Tin Dredging Co.Ltd ซึ้งอยู่ภายใต้กรอบกฏหมายของมาเลเซียก่อนสงครามโลกครั้งที่2 ในช่วงของสงครามโลกเตรื่องขุดเจาะนี้ได้หยุดใช้งานเพราะสงคราม ประมาณ 4-5 ปีหลังจากนั้นก็ได้ทำการปรับปรุงใหม่และนำมาใช้ในปี 1945 และ ในปี 1952 ใด้ทำการเลี่ยนระบบจากเดิมใช้ระบบแรงดันไฟฟฟ้ามาใช้น้ำมันดีเซลแทนในเดือน พฤศจิกายน 1972 ได้ขายต่อให้กับ บริษัท  United Pipon Tin Dredging Co.Ltd Phuket และในปี 1976 ได้เปลี่ยนไปใช้ระบบควบตุมด้วยไฟฟ้าโดยสมบูรณ์แทนการใช้น้ำมันดีเซลแต่มัน กลับใช้งานไม่ได้ผลจนทำให้ต้องรื้อถอนออกอย่างที่เห็นในปัจจุบัน


เรือขุดแร่จำลอง


เรือ ขุดจำลองขนาด กว้าง 30นิ้ว ยาว 72นิ้ว สูง 33 นิ้ววัสดุที่ใช้ สังกะสีเบอร์ 24 ประกอบด้วยอะลูมิเนียมเส้น ลูกบักเก็ตหล่อด้วยอาลูมิเนียม เฟืองเกียร์ต่างๆใช้เฟืองเกียร์จักรยานยนต์ฮอนด้า ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ใช้มอเตอร์กวาดน้ำฝนของรถยนต์ ขนาด 12โวลท์ 6ลูก ใช้หม้อแปลงจากโรงงานขนาด 50แอมป์ ไฟเข้า 220โวลท์ ออก 12โวลท์ ดี.ซี.ค่าวัสดุสร้าง 17,000 บาท ใช้เวลาสร้าง 11เดือน
..สร้างโดย นาย ทวี วงสวัสดิ์
723 ถนนใหม่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 4มีนาคม พ.ศ.2549 (ปัจจุบันได้ขายไปแล้ว)
ได้พบชิ้นส่วนของเรือขุดแร่ชิ้นส่วนนี้หนัก 5.5 ตัน(ตามรูป)ที่บ้านของ
นายประเสริฐ สมัยสงค์
เลขที่ 218 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชBUCKET จำลอง
 
  Today, there have been 12 visitors (23 hits) on this page! copyright by คนเมืองแร่  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
เวปไซด์แห่งนี้มอบให้เป็นสมบัติของ อำเภอร่อนพิบูลย์ หากต้องการมีส่วนร่วม โปรด อีเมล์ไปที่ ronphibun@gmail.com ยินดีรับใช้