คำขวัญของอำเภอร่อนพิบูลย์ อุดมสินแร่ เมืองแม่เศรษฐี ผลไม้พันธ์ดี มีปศุสัตว์ เกจิหลวงพ่อ ใบพ้อสานพัด ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโรม
   
  ที่นี่ร่อนพิบูลย์
  ประวัติองค์เทวดาเขาแดง
 

  องค์เทวดาเขาแดง

อำเภอร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าชีวิต.............หลังความตาย

 
ประวัติเทวดาเขาแดง

 

 พ.ศ.834  นางเหมชาลาและทนกุมารนำพระบรมสารีริกธาตุ  (กระดูกพระพุทธเจ้า)  มาฝังไว้บนหาดทรายแก้ว  ต่อมาได้มีการสร้างสถูปใหม่ครอบพระธาตุและเสกกาพยนต์  4  ฝูง  ไว้รักษา  คือ  กาเดิม  กาชาด  กาแก้ว  การาม 

           ต่อมาราวปี  พ.ศ.1061  มีพราหมณ์ชาวอินเดีย  เดิมชื่อ  “พราหมณ์มาลี”  จากราชสำนักอโศกได้อพยพพวกลงเรือสำเภาหลายร้อยลำจากอินเดียมาขึ้นบกที่บ้านทุ่งตึก  ใกล้เมืองตะกั่วป่า  ฝั่งทะเลตะวันตก  แล้วอพยพไปตามลำน้ำตะกั่วป่า  ข้ามเขาสก  ล่องเลียบริมฝั่งแม่น้ำพุมดวงมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมาตั้งมั่นอยู่บ้านน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีท่าทีว่าจะตั้งราชธานีที่นั่นแต่เพราะเหตุภูมิประเทศไม่อำนวย  ทำให้พวก  อินเดียที่อพยพมานี้ผิดน้ำอากาศ  จนเกิดโรคระบาดขึ้น  ทำให้ต้องอพยพผู้คนต่อไปทางทิศตะออกเฉียงใต้  ไปตั้งถิ่นฐานที่เชิงเขาชวาปราบ  ปลายคลองสินปูน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  แต่ก็มีสาเหตุคล้าย ๆ กับที่บ้านน้ำรอบอำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต่อไปเพื่อหาชัยภูมิใหม่ได้อพยพขึ้นมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งและได้มาตั้งหลักแหล่งที่บ้านเวียง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  แต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะโรคห่ายังไม่ขาดหายต้องรื้อถอนต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนพบหาดทรายอยู่ริมทะเล  ภูมิประเทศต้องลักษณะชัยภูมิที่ดี  คือ  มีลำน้ำและที่ราบเหมาะสำหรับการเกษตรจึงได้สร้างราชธานีขึ้น    ที่นั่น  โดยสร้างกำแพงเมือง  ปราสาทราชวัง  เทวะสถาน  และอภิเษกพราหมณ์มาลีขึ้นเป็นกษัตริย์ถวายพระนามว่า พระเจ้าศรีธรรมโศกราช พราหมณ์มาลาผู้เป็นน้องเป็นน้องเป็นพระมหาอุปราช ในราว พ.ศ. 1098  พราหมณ์มาลีได้รื้อ เจดีย์เก่าที่ห่อหุ้มพระธาตุออกเพื่อสร้างใหม่กาพยนต์ที่เสกไว้รักษาพระธาตุ ออกมาจิกตีผู้คนจนล้มตายลงเป็นจำนวนมากมายอยู่เสมอพระเจ้าศรีธรรมโศกราช (พราหมณ์มาลี)  และพราหมณ์มาลา-อุปราช  ตัดสินใจถอยกำลังพลทั้งหมดไปอยู่ที่หุบเขา  ช่อง คอยแล้วจึงได้เชิญพราหมณ์ให้ทำพิธีสยบความชั่งร้ายโดยเชิญพราหมณ์ (เทวดาเขาแดง) ซึ่งเป็นพราหมณ์ที่มีอาคมเก่งกล้าหลอกล่อกาด้วยอาคมพระเวทไปหาจุดที่กลางคืน ต่อกับกลางวันที่มองเห็นชัดเจนที่สุดในขณะที่พระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาจึงยิง ด้วยธนูอาคม  ซึ่งเป็นธนูอาคมที่เสกขึ้นจนกาทั้งสี่พวกตายไปหมกสิ้น  เมื่อสยบเหตุชั่วร้ายทั้งหลายจากอาถรรพ์เมืองนครเก่าได้แล้ว  พระ ศรีธรรมโศกราช (พราหมณ์มาลี) จึงตั้งหอพระศิวะและตั้งเมืองใหม่ที่ท่าเรือพร้อมทั้งได้แต่งตั้งองค์เทวดา เขาแดงเป็นพระบรมครูพราหมณ์ประจำราชสำนักต่อในปี พ.ศ. 1125  พระ เจ้าธรรมโศกราชเสด็จสวรรคตองค์เทวดาเขาแดงจึงได้ออกจากราชสำนักมาบำเพ็ญ ภาวนาอยู่ที่ถ้ำเขาแดงตลอดมาเป็นที่เคารพบูชาของชาวอำเภอร่อนพิบูลย์ตลอดมา

(องค์เทวดาเขาแดงเดิมท่านเป็นพราหมณ์ในราชสำนักอโศกประเทศอินเดียได้เดินทางมาทางเรือสำเภาพร้อมกันกับ พระเจ้าศรีธรรม  พระผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราช  พระองค์แรก)

 

 

คาถาบูชาองค์เทวดาเขาแดง

 

      ยิมบุหมี  ยิมบุหมัม  ยิมมหา  พระยาจอมแหลม  ยิมบุเต๊ะ

 

   โอมคุรุเทวะ  นะมามิ  เทวดาเขาแดง  ข้าพเจ้าไหว้แล้วขออัญเชิญ  เชิญมา    สถานอันเป็นมงคลที่นี้

 

                              สิทธิกิจจัง  กิจจานุกิจ  ซึ่งบำเพ็ญกรณีกิจจงเสร็จสมอย่าค้างขัดข้อง  แรมนานเลยนา 

 

           สิทธิการิยะตะถาคะโต  องค์เทวดาเขาแดง  บันดาลปลอดภัยแผ้ว  คลาดแคล้วพ้นภัยพาลฉันพลันเทอญนา   

 

              สิทธิลาโภ  นิรันตะรัง  อีกราชลาภทุกสิ่งสรรพจงนิรันดรหลั่งล้นดั่งหนึ่งนทีธารท้น  อย่ารู้ขาดสูญเลยนา

 

             สิทธิเตโช  ชะโยนิจจัง  เดชอำนาจแผ่ทั่วผองอริสยองหย่อนห้าว  จงมีชัยชนะทุกด้าน  ปราบล้างไพรีแลนา

 

              สัพพะสิทธิ  ภะวันตุ  โว  ขอสรรพพรจงประสาทประสิทธิ์แก่ข้าเสร็จสมดังข้าพ้องพร่ำถวายฉะนี้เทอญ

 
  Today, there have been 13 visitors (32 hits) on this page! copyright by คนเมืองแร่  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
เวปไซด์แห่งนี้มอบให้เป็นสมบัติของ อำเภอร่อนพิบูลย์ หากต้องการมีส่วนร่วม โปรด อีเมล์ไปที่ ronphibun@gmail.com ยินดีรับใช้