คำขวัญของอำเภอร่อนพิบูลย์ อุดมสินแร่ เมืองแม่เศรษฐี ผลไม้พันธ์ดี มีปศุสัตว์ เกจิหลวงพ่อ ใบพ้อสานพัด ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโรม
   
  ที่นี่ร่อนพิบูลย์
  ร่อนพิบูลย์ก็มีรถม้า
 

ในอตีดเคยรู้รึเปล่าว่า อ.ร่อนพิบูลย์ มีรถม้า

ในอำเภอร่อนพิบูลย์  มีรถม้าอยู่แห่งเดียวเท่านั้น  คือในหมู่ที่  12 
(เดิมหมู่  1)  ที่อื่นไม่มี  มีวิ่งอยู่ระหว่างตลาดร่อนพิบูลย์  กับ  ตลาดเข้าน้อย (สถานีรถไฟร่อนพิบูลย์)  รถม้าของร่อนพิบูลย์  มีมาแล้วประมาณ  70 – 80 ปี มาเลิกใช้รถม้าประมาณ พ.ศ.  2499

          รถม้าใช้ม้าเทียบรถตัวเดียว  บรรทุกคน  บรรทุกของ  และบรรทุกสำภาระต่าง ๆ  ได้สะดวกสบายดี  ตามสภาพของการคมนาคมในยุคนั้น  เพราะถนนหนทางยังไม่ค่อยมี  โดยเฉพาะที่อำเภอร่อนพิบูลย์  เป็นถนนดิน  หรือ  ดินลูกรัง

                รถม้านับว่ามีประโยชน์มากมาย  กับคนอำเภอร่อนพิบูลย์ในยุคนั้น  เจ้าของรถม้า  ผู้ขับขี่รถม้า  นับว่าเป็นผู้ใช้บริการทางสังคม  มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  เป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง  และกล่าวถึงให้คนรุ่นหลังได้รับรู้  รับทราบ  ถึงแม้ว่าการเวลา  จะล่วงเลยนานมาแล้วพอสมควรก็ตาม

                คนขับรถม้า  หรือเจ้าของรถม้า  
               ทั้งที่เสียชีวิตไปแล้ว  และที่ยังมีชีวิตอยู่  ที่จำได้คือ

                นายเจือก  ลีนะธรรม  (เสียชีวิตแล้ว)

                นายแว่ง  (เสียชีวิตแล้ว)

                นายฉ้าย  (เสียชีวิตแล้ว)

                นายเส้ง  (เสียชีวิตแล้ว)

                นายขวัญ  ลีนะธรรม  (ยังมีชีวิตอยู่) 
                อยู่บ้าน  หมู่ที่  12  ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์

                                         ผู้สืบค้นข้อมูล       นายสมจิต  ฤทธิรัตน์

 
  Today, there have been 12 visitors (22 hits) on this page! copyright by คนเมืองแร่  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
เวปไซด์แห่งนี้มอบให้เป็นสมบัติของ อำเภอร่อนพิบูลย์ หากต้องการมีส่วนร่วม โปรด อีเมล์ไปที่ ronphibun@gmail.com ยินดีรับใช้